Monique Françoise nieuwe voorzitster

Monique Françoise nieuwe voorzitster

Op vrijdag 1 maart werd er tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gestemd voor een drietal bestuursfuncties. Mathijs Corporaal en Fennie Spit waren aftredend en niet herkiesbaar. Henk van der Woude was sinds zijn aantreden in november 2016 interim-voorzitter tot er een opvolger zou zijn.

Monique Françoise was de kandidate om Henk op te volgen. Andere kandidaten waren Johan Oosterhof (secretaris) en Julian Nieborg (algemene bestuurslid). Na de stemming was er een korte pauze waarin de stemmen werden geteld.

Alle drie de kandidaten hadden een ruime meerderheid aan ‘voor’-stemmen, dus Voorwaarts heeft weer een volledig bestuur met een nieuwe voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.