Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging Voorwaarts bestaat uit een aantal leden die de vereniging draaiende houden:

Voorzitter: Monique Francoise
Vice-voorzitter: Jan ten Klooster
Secretaris: Johan Oosterhof
2e Secretaris: Julian Nieborg
Penningmeester: Sanne Spit
2e Penningmeester: Mathilde van Leusen
Algemeen adjunct: Agnes Benne