Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging Voorwaarts bestaat uit een aantal leden die de vereniging draaiende houden:

Voorzitter: dhr. H. van der Woude (interim)
Vice-voorzitter: dhr. M. Corporaal
Secretaris: mevr. F. Spit – ten Klooster
2e Secretaris: mevr. S. Vos
Penningmeester: mevr. S. Spit
2e Penningmeester: mevr. A. Benne
Algemeen adjunct: dhr. J. ten Klooster
Aspirant adjunct: mevr. M. van Leusen